Despre formare.info | Publicare | Conditii de utilizare | Servicii | Harta site | Contact | Inregistrare parteneri | Parteneri
 
Înapoi

NOI REGLEMENTĂRI DE LA 1 IANUARIE 2015: CONTABILITATE SI IMPOZIT PE PROFIT, Bucureşti, 9 - 10 Decembrie 2014

România, BUCUREŞTI, Bucureşti

 Noi reglementari de la 1 ianuarie 2015: Contabilitate si Impozit pe profit

Inchiderea Exercitiului Financiar 2014 de Catre Operatorii Economici

Lectori: Georgeta PETRE ● Georgeta TOMA 

SINAIA, HOTEL INTERNATIONAL

5 – 7  DECEMBRIE 2014

sau

BUCURESTI, WORLD TRADE CENTER

9 – 10 DECEMBRIE 2014

 Ce veti afla:

Pregatirea in vederea trecerii la aplicarea prevederilor reglementarilor contabile conforme cu Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si raportarile conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului. (detalii importante in tematica de mai jos)

Pregatirea inchiderii exercitiului financiar 2014 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Noi reglementari in domeniul Impozitului pe Profit.

Aspecte fiscale privind inchiderea exercitiului financiar al anului 2014;

Pe langa aceste subiecte de ultima ora, dumneavoastra puteti solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, si alte subiecte specifice activitatii dumneavoastra si care se pot incadra in tematica generala.

I.    Aspecte de actualitate privind contabilitatea operatorilor economici & Inchiderea Exercitiului Financiar 2014 din Punct de Vedere Contabil

1.      Cu privire la lucrarile pregatitoare inchiderii exercitiului financiar 2014, se prezinta aspecte privind:

legislatia relevanta aplicabila la inchiderea exercitiului financiar;

inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

tratamente contabile si operatiuni specifice efectuate in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale;

informatii ce trebuie prezentate in situatiile financiare anuale si raportarile contabile intocmite pentru 31 decembrie 2014;

cerinte legale privind auditarea si publicarea situatiilor financiare anuale intocmite de operatorii economici.

2.      Cu privire la noile reglementari contabile care transpun prevederile Directivei 2013/34/UE

Pe site-ul MFP la adresa http://www.mfinante.ro/ la sectiunea Transparenta Decizionala, sunt publicate propuneri legislative determinate de transpunerea directivei mentionate.

Potrivit celor prezentate in referatul de aprobare ce insoteste proiectul de ordin al Ministrului Finantelor Publice, incepand cu 1 ianuarie 2015, Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, isi vor inceta aplicabilitatea, devenind aplicabile reglementarile contabile emise in baza noii directive.

Vor fi prezentate tratamente contabile cuprinse in proiectul de reglementare.

3.      Sesiune de intrebari si raspunsuri privind contabilitatea operatorilor economici

II.    Aspecte de actualitate  privind Impozitul pe Profitul operatorilor economici & Inchiderea Exercitiului Financiar 2014 din Punct de Vedere Fiscal

Tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. Impozitul pe profit la inchiderea exercitiului fiscal 2014

Principalele modificari in domeniul impozitului pe profit din 2014.

Principalele modificari preconizate a intra in vigoare de la 1 ianuarie 2015.

Sesiune de intrebari si raspunsuri privind impozitul pe profitul operatorilor economici.

ORGANIZARE

Program:

Sinaia: sambata 6 decembrie, 09:00 – 13:00; 14:30 – 18:30

Bucuresti: marti, 9 decembrie, 16:00 – 20:00; miercuri 10 decembrie, 16:00 – 20:00

 Taxa instruire:       850 Lei plus TVA

Discounturi: 3% - 2 persoane;  5% - 3 persoane;  7% - peste 4 persoane

Servicii Hoteliere (Opţional):   Hotel International, SINAIA (5-7 decembrie)

Cazare SG (2 nopti) + pensiune completa  - 1 legitimaţie masă – 890 lei (taxe incluse)

Cazare DB (2 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masă – 1090 lei (taxe incluse)

Se poate oferi si doar o singura noapte de cazare, la cerere!

Se ofera cazare gratuita pt insotitor (in aceeasi camera cu participantul). Mic dejun inclus.

 Inscrieri:      Fax: (021) 319 12 96 / Email: wtib@wtib.ro / Tel: (021) 202 44 09/

Persoana de contact:        Silvan CONSTANTIN, Mob – 0724 413 568

04/12/2014

09/12/2014

10/12/2014

Articol vizualizat de 4590 ori.